Loading page...

test

Nieuw: Mailchimp A/B test voor content

Nieuw: Mailchimp A/B test voor content

Verstuurt u al nieuwsbrieven naar uw klanten en prospects en wilt u hogere openings- en CTO-percentages? Dan is een A/B test een perfect middel om te gebruiken. Met Mailchimp (gebruiken wij veel voor klanten) bestond deze optie al langer. Sinds kort is het echter ook mogelijk om de content van de nieuwsbrief zelf, en niet alleen de onderwerpregel en het verzendmoment, te testen op uw inschrijvers. En dat is handig want tot voor kort was deze functionaliteit enkel beschikbaar in de duurderde mailingsystemen.

 

Een e-mail A/B test, wat is dat?

Met een A/B test is het mogelijk om twee (of meer) varianten van een nieuwsbrief te versturen naar een deel van uw inschrijverslijst. U geeft hierbij aan wat de criteria zijn waarop beoordeeld moet worden welke variant 'de winnaar' wordt. De rest van uw inschrijverslijst krijgt vervolgens de winnende nieuwsbrief toegestuurd, hopelijk resulterend in een beter openingspercentage, CTO etc. Kortom, meer aandacht en meer business voor uw organisatie.

 

Wat kan ik A/B testen in Mailchimp?

Het verschilt per mailingsysteem hoe uitgebreid deze functionaliteit is. U begrijpt dat dit binnen een kostbare Tripolis Dialogue of Copernica oplossing al wat langer bestond dan binnen Mailchimp. Desalnettemin heeft Mailchimp kort geleden deze functionaliteit uitgebreid waardoor het nu mogelijk is om de volgende onderdelen te testen:

  • Onderwerpregel
  • 'From' naam
  • Aflevermoment en datum
  • Content

Vooral 'Content' is een interessante. Hiermee is het mogelijk om verschillende afbeeldingen, tekst, knoppen en opmaak te testen op uw ontvangers. Natuurlijk een zeer handige feature voor haast ieder bedrijf. Van webwinkels tot zakelijke dienstverleners.

We adviseren wel om altijd maar één aanpassing per A/B test door te meten zodat u echt duidelijk de impact van die specifieke aanpassing kunt beoordelen. Als u te veel verschillende variabelen gebruikt ziet u door de bomen het bos al snel niet meer.

 

Heeft een A/B test wel effect?

Jazeker! Hoewel natuurlijk nooit meer volledige zekerheid gezegd kan worden dat een bepaalde variant van een nieuwsbrief inderdaad beter heeft gepresteerd op de hele groep ontvangers (er wordt immers maar getest op een beperkt deel van uw inschrijverslijst) kunnen we naar redelijk aannemen dat, zeker bij veel ontvangers, de resultaten uit de A/B test doorwerken in de verzending van de beste variant naar de rest van uw inschrijvers.

Mailchimp zelf publiceerde onlangs wat gegevens hierover.

Onderdeel Aantal tests Gem. toename openings% Gem. toename klik% Aanpassing
Onderwerpregel 209.000 + 9% + 11% 32 karakters
'From' naam 6.200 + 12% + 15.3% 12 karakters
Datum en tijd 25.800 + 9.3%  + 22.6% 10 uur

 

De 'aanpassingswaarde' is gebaseerd op een Levenshtein afstand. Daarbij wordt gekeken naar het minimaal aantal handelingen (toetsaanslagen in dit geval) dat nodig is om de gewenste aanpassing te bereiken, zoals het veranderen van een woord in een onderwerpregel. Bij 'datum en tijd'  is er gekeken naar het absolute verschil in uren. De toenamepercentages zijn berekend op basis van het aantal Opens en Clicks zelf. Een + 10% op basis van 20 Clicks betekent hier dus 22 Clicks.

 

Ook interessant voor uw mailings?

Wilt u meer uit uw commerciële en/of informatieve mailings halen? Dan is geregeld A/B testen een must. Wij begeleiden u daar graag bij. Lees hier meer over e-mail marketing bij Sitegurus.

Reactie toevoegen